آبیاری

آبیاری

  • لوله و اتصالات پیچی و جوشی فشار قوی دانلود
  • نوارهای آبیاری پلاکدار دانلود
  • لوله های قطره چکان دار با قطره چکان Flat (تخت) دانلود
  • کتاب آبیاری نوین (اتوماسیون در مدیریت آبیاری تحت فشار (قطره ای )) دانلود
  • شیر برقی تکنیدرو دانلود
  • سامانه تحویل آب هیدرانت دانلود