پروژه احمد آباد

پروژه احمد آباد

agricultural

نام پروژه: احمد آباد مستوفی
نوع پروژه: سیستم آبیاری قطره ای  با استفاده از نوار تیپ پلاکدار پلی ران اتصال
تاریخ شروع پروژه: 96/10/19
مشخصات پروژه:
پروژه به مساحت 80 هکتار زمین زراعی در منطقه ی احمد آباد مستوفی که قبلا مجهز به سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت بود به دلیل مشکلاتی از قبیل باد بردگی و هدر رفت آب همچنین پایین بودن راندمان سیستم پس از مشاوره با کادر مجرب پلی ران و توصیه به استفاده از سیستم آبیاری قطره ای با توجه به مزایای سیستم متمایل به تغییر سیستم به آبیاری قطره ای با استفاده از نوار تیپ پلاکدار پلی ران شدند.
بازدید اراضی، طراحی و تامین تجهیزات به طور کامل توسط مجموعه پلی ران صورت گرفت.
استفاده از نوار تیپ پلاکدار پلی ران با قطر 22 میلی متر امکان طراحی و اجرای 250 متری  لترال و بلوک های آبیاری 3/5 هکتاری را میسر نمود.
مزایای سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از نوار تیپ پلاکدار پلی ران:
1-ایجاد بلوک های آبیاری بزرگ به دنبال آن کنترل و مدیریت آبیاری آسان تر و همچنین کاهش فضای اشغال شده توسط لوله های اصلی
2-امکان انجام عملیات زراعی حتی در هنگام آبیاری به دلیل خشک ماندن فاصله بین ردیف ها
3-کاهش هزینه کارگری در مقایسه با سیستم های دیگر به دلیل مدیریت آسان تر مزرعه
4-کاهش میزان آب مصرفی تا 40 درصد در مقایسه با آبیاری بارانی به دلیل یکنواختی پخش بالا
5-افزایش عملکرد محصول نسبت به آبیاری بارانی
6-کاهش مصرف انرژی برق در مقایسه با آبیاری بارانی
7-استفاده موثر و بهینه از آب به دلیل در اختیار گذاشتن آب مورد نیاز گیاه در محل ریشه و زمان نیاز گیاه
8-کاهش بیماری های گیاهی به دلیل خیس نشدن شاخ و برگ گیاه
9-کاهش رقابت گیاه با علف هرز به دلیل خشک ماندن فاصله بین ردیف ها
10-امکان کوددهی به گیاه همراه با آب آبیاری
11-کاهش مصرف کود در مقایسه با سایر روش ها به دلیل تخلیه کود در نزدیک ریشه
12-عدم فرسایش خاک و آبشویی مواد غذایی موجود در خاک به دلیل جلوگیری از جاری شدن آب روی خاک یا شستشوی عمودی املاح خاک