پروژه ذرت سمنان

پروژه ذرت سمنان

Agriculture

محل انجام پروژه :سمنان
مساحت زمین :7 هکتار
محصول : ذرت علوفه ای
نوع سیستم : سیستم آبیاری قطره ای، تیپ، نوار آبیاری، فاصله 30 سانتی متر،  قطر 16 میلی متر، ضخامت 200 میکرون
این مزرعه در منطقه ی سمنان زیر کشت محصول ذرت، به شیوه ی سنتی آبیاری می شد،با توجه به راندمان پایین این روش پس از مشورت با مجموعه پلی ران و بازدید از اراضی ایشان نسبت به طراحی و تامین اتصالات ولوله های آبرسان با سیستم آبیاری نوین قطره ای به روش تیپ  که از نوارآبیاری به ضخامت 200 میکرون وقطر 16 با فاصله ی 30 سانت با دبی 1.3  وطول لترال250 متر استفاده شد.
یکی از مزیت های اصلی انتخاب طول لترال بالا کاهش حجم اتصال استفاده شده وکاهش هزینه ی اجرایی طرح آبیاری قطره ای است، علاوه براین فضای اشغال شده در زمین توسط سیستم آبیاری کاهش میابد وکشاورز فضای بیشتری برای کشت وعبور ماشین آلات در اختیار دارد.