پروژه جالیز سمنان

پروژه جالیز سمنان

agricultural

محل انجام پروژه :سمنان
مساحت زمین: 9 هکتار 
محصول :  جالیز
نوع سیستم : سیستم آبیاری قطره ای، تیپ، نوار آبیاری، فاصله 30 سانتی متر،  قطر 16 میلی متر، ضخامت 200 میکرون این مزرعه در منطقه ی سمنان زیر کشت محصول ذرت، به شیوه ی سنتی آبیاری می شد،با توجه به راندمان پایین این روش مشکل اصلی کشاورز کمبود آب در دسترس بود که با توجه به تلفات بالا در روش غرقابی وعدم مدریت صحیح آبیاری در این روش کشاورز تنها می توانست 3 هکتار از زمین را زیر کشت ببرد.  پس از مشورت با مجموعه پلی ران و بازدید از اراضی ایشان نسبت به طراحی و تامین اتصالات ولوله های آبرسا با سیستم آبیاری نوین قطره ای به روش تیپ  که از نوارآبیاری به ضخامت 200 میکرون و قطر 16 با فاصله ی 30 سانت با دبی 1.3  وطول لترال 250 متر استفاده شد که با این شیوه سطح زیر کشت تا 9 هکتار افزایش داشت .
علاوه بر  این  زمین در دو فصل زیر کشت رفت ، محصولات جالیزی در فصل یهار ، محصول ذرت  در فصل  تابستان  کشت شد با اجرای این روش حجم اب مصرفی  با وجود افزایش سطح زیر کشت به 3/1 حالت غرقابی رسید. یکی از مزیت های اصلی انتخاب طول لترال بالا کاهش حجم اتصال استفاده شده وکاهش هزینه ی اجرایی طرح آبیاری قطره ای است، علاوه براین فضای اشغال شده در زمین توسط سیستم آبیاری کاهش میابد وکشاورز فضای بیشتری برای کشت وعبور ماشین آلات در اختیار دارد.