پروژه احمد آباد

پروژه احمد آباد

agricultural

نام پروژه  :پروژه احمد آباد
نوع پروژه :اجرای سیستم نوین ابیاری قطره ای به روش اتو ماسیون
محل اجرای پروژه : تهران 
تاریخ شروع پروژه :96/10/19
مشخصات پروژه :
مزرعه اقای غریب شاهی حدود 80 هکتار میباشد که به کشت محصولات زراعی گندم وکلزا ویونجه وذرت علو فه ای  مشغول بکار بوده و توسط سیستم ابیاری بارانی به روش کلاسیک ثابت ابیاری میشده  که با توجه به راندمان پائین این نوع سیستم ابیاری به دلیل باد خیز بودن منطقه  پس از مشورت با مجموعه پلی ران وبا زدید از اراضی ایشان نسبت به طراحی وتامین اتصالات ولوله های ابرسان با سیستم ابیاری نوین قطره ای به روش اتو ماسیون که از نوار تیپ پلاک دار به قطر 22 سانت  و فاصله 30 سانت و دبی  3/1 لیتر در ساعت با طول ابدهی 250 متر استفاده شده موافقت گردید  .
مزیت سیستم ابیاری نوین قطره ای به روش اتو ماسیون :
1 –کم شدن میزان اب مورد نیازتا50 درصد در مقایسه با ابیاری بارانی در شرایط مساوی
2 –کاسته شدن از میزان انرژی مورد نیاز در مقایسه با ابیاری بارانی 
3-استفاده موثر وبهینه از اب به دلیل در اختیار گذاشتن اب مورد نیاز گیاه در زمان ومحل مناسب
4 –کم شدن بیماریهای گیاهی به دلیل خیس نشدن شاخ وبرگ گیاه
5 –کاهش هزینه کارگری وعملیات ابیاری در مقایسه با سیستم های دیگر ابیاری
6 –کاهش وکم کردن رقابت علفهای هرز موجود درمزرعه با گیاه اصلی به دلیل خشک بودن فاصله ردیفها
7 –انجام کارهای زراعی در مزرعه حتی در هنگام ابیاری به دلیل خشک بودن فاصله ردیفها
8 –امکان افزودن کود به اب ابیاری واجرای همزمان ابیاری وتامین کود برای گیاه
9 –امکان ابیاری در شرایط گوناگون مزرعه از جمله در اراضی شیب دار وناهموار
10 –کاهش هزینه ومیزان مصرف تیپ در مقایسه با نوار تیپ های موجود در بازار
11 –کاهش فرسایش خاک وابشوئیی مواد غذایی موجود در خاک در مقایسه با سیستم های دیگر ابیاری