هتل آزادی

هتل آزادی

structure

نام: هتل بزرگ آزادی
 آدرس: تهران، سئول
 طبقات: 28 طبقه-500 اتاق
 نوع جنس: پوش فیت پروتکت