هتل آزادی

هتل آزادی

structure

نام: طرح بازسازی هتل بزرگ آزادی
آدرس: تهران، سئول
طبقات:29 طبقه-500 اتاق
زیر بنا:-
کارفرما:-
مشاور:-
پیمان کار:CATI شركت چيني
نوع جنس:پوش فیت خود اطفاء