شهرک شهید خرازی

شهرک شهید خرازی

structure

نام: شهرک شهید خرازی
 آدرس: تهران- منطقه 22
 44 بلوک - 572 واحدی
نوع جنس: پلی اتیلن