برج مرکز تجارت قزوین

برج مرکز تجارت قزوین

structure

نام: برج مرکز تجارت قزوین
آدرس: قزوین،بلوار دانشگاه امام خمینی،میدان درب کوشک
طبقات: 29طبقه
زير بنا:73.903
کارفرما:شرکت توسعه مسکن آذربایجان
مشاور:مهندس نسخه چی
پيمان کار:-
نوع جنس:پوش فیت خود اطفاء