برج مرکز تجارت جهانی تبریز

برج مرکز تجارت جهانی تبریز

structure

نام: برج مرکز تجارت جهانی تبریز
 آدرس: تبریز، ولیعصر، پروین اعتصامی، میدان تجارت جهانی
 طبقات: 37 طبقه
 ارتفاع: 152 متر
نوع جنس: پوش فیت پروتکت -پوش فیت سایلنت 10-پلی اتیلن