برج مخابرات

برج مخابرات

structure

نام: برج مخابرات
 آدرس: تهران، تقاطع خیابان شیخ بهایی و همت غرب به شرق
 طبقات: دو برج ۳4 طبقه
 زیر بنا: 110000 مترمربع
نوع جنس: پوش فیت پروتکت -پوش فیت سایلنت 10