برج مخابرات

برج مخابرات

structure

نام: برج مخابرات
آدرس:تهران، تقاطع خیابان شیخ بهایی و همت غرب به شرق
طبقات:دو برج ۳۰ طبقه و چهار طبقه دفنی،  ۱۵۰ متر ارتفاع
زیر بنا:110000
کارفرما:شرکت مخابرات
مشاور:مشاور فجر توسعه
پیمان کار:پرهون طرح
نوع جنس:پوش فیت خود اطفا -پوش فیت سایلنت