اطلس مال

اطلس مال

structure

نام: اطلس مال
آدرس: تهران، خ پاسداران، ضلع جنوبی پارک نیاوران
طبقات: 19 طبقه: 8 ط اداری، 4 طبقه تجاری، 1 ط فود کورت، 6 ط پارکینگ
واحدها: -
زیر بنا(متر مربع): 137774    
کارفرما: موسسه صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر، ایرانیان اطلس
مشاور:  -
پیمان کار:  شرکت باغ فردوس ایرانیان
نوع جنس: پوش فیت خود اطفا