لوله های پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن

 • مشخصات فنی :

   قطر(میلی متر)
  کد کالا طول(متر)
   50 400-050-04 شاخه 6 متری
  63  400-063-04 شاخه 6 متری
   75 400-075-04 شاخه 6 متری
  90  400-090-04 شاخه 6 متری
   110 400-110-04  شاخه 6 متری
  125  400-125-04  شاخه 6 متری
   160 400-160-04 شاخه 6 متری
    200   400-200-04   شاخه 6 متری
  250 400-250-04  شاخه 6 متری

لوله های پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن