کف شور سیفون دار

کف شور سیفون دار

 • مشخصات فنی :

  نوع  کد کالا  تعداد در کارتن
  خروجی عمودی 
  کرم یا طوسی 770-050-10 48
   آب کاری کروم  771-050-10 48 
   خروجی افقی
  کرم یا طوسی     772-050-10 55 
   آب کاری کروم   773-050-10 55 

کف شور سیفون دار
کف شور سیفون دار