واحد کنترل شیرهای برقی

واحد کنترل شیرهای برقی

  • مشخصات فنی :

    این دستگاه قادر است با انرژی خورشیدی تا 4 عدد شیر برقی به همراه 4 عدد کنتور آب را کنترل نماید.
    همچنین می توان یک عدد حسگر مکشی اندازه گیری رطوبت خاک واتر مارک را به این دستگاه ارتباط داد.

واحد کنترل شیرهای برقی
واحد کنترل شیرهای برقی