واحد هوشمند تزریق کود واسیدشویی

واحد هوشمند تزریق کود واسیدشویی

  • مشخصات فنی :

    *مجهز به حسگرهای PE ,EC
    * این دستگاه اسید و کودهای مایع متفاوت را در تانک مربوطه به صورت کاملا یکنواخت مخلوط نموده، پس از اندازه گیری PE ,EC  مخلوط، مطابق با میزان مورد نیاز از قبل تعیین شده به سیستم آبیاری تزریق می کند.

واحد هوشمند تزریق کود واسیدشویی
واحد هوشمند تزریق کود واسیدشویی