واحد جلوگیری از چکه در مه پاش

واحد جلوگیری از چکه در مه پاش

  • مشخصات فنی :

    به منظور جلوگیری از چکه کردن مه پاش ها در فشار کمتر از 1.5 بار، از این قطعه استفاده می شود. 

واحد جلوگیری از چکه در مه پاش
واحد جلوگیری از چکه در مه پاش