واحد تزریق کود ( ونتوری)

واحد تزریق کود ( ونتوری)

  • مشخصات فنی :

    برای تزریق کود،اسید و سایر مایعات مورد نیاز مورد استفاده در پروژه های کوچک(تا 5 هکتار)

واحد تزریق کود ( ونتوری)
واحد تزریق کود ( ونتوری)