موفه بلند

موفه بلند

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر)  کد کالا  تعداد در کارتن
  63 02 -063- 112 30
  75 02- 075- 112 20
  90 02- 090- 112  12
   110   02 -110- 112 7
      125  02- 125- 112    6   
  160 02- 160 -112  6 
      200 112-200-02   4 
     250   112-250-02 2

موفه بلند
موفه بلند