مه پاش چهار طرفه مدل سوپر

مه پاش چهار طرفه مدل سوپر

  • مشخصات فنی :

    با دبی 20 لیتر در ساعت
    برای افزایش رطوبت هوا در گلخانه ها ، پروژه های مرغداری و دامپروری (تونلی ، شیشه ای)

مه پاش  چهار طرفه مدل سوپر
مه پاش  چهار طرفه مدل سوپر