مه پاش یک طرفه

مه پاش یک طرفه

  • مشخصات فنی :

    برای افزایش رطوبت هوا در گلخانه ها ، پروژه های مرغداری و دامپروری (تونلی ، شیشه ای)

مه پاش یک طرفه
مه پاش یک طرفه