لوله بر

لوله بر

  • مشخصات فنی :

    نام محصول قطر(میلی متر)  کد کالا

    لوله بر
    40-50 405-002-00
    50-125   405-005-00

لوله بر
لوله بر