لوله بر چند منظوره

لوله بر چند منظوره

 • مشخصات فنی :

  نام محصول   قطر(میلی متر)  کد کالا

   لوله بر چند منظوره
      
  40-125 500-125-40
  40-160 450-160-40

لوله بر چند منظوره
لوله بر چند منظوره