شیر برقی فلزی

شیر برقی فلزی

  • مشخصات فنی :

    شیر های فلزی شامل:
    1- شیر سه کاره
    2-شیر بکواش جهت شستشوی فیلتراسیون
    3-کنتور حجمی مدل آنالوگ و دیجیتال

شیر برقی فلزی
شیر برقی فلزی