شیرهای پلیمری

شیرهای پلیمری

 • مشخصات فنی :

  شیرهای هیدرولیکی سری IDROMEMBRANA
  IDSOMEMBRANA® VHF                   
  برای دبی‌های بسیار بالا Very High Flow

  سایز  1/2 1، 2، 3 بدنه کوچک ،3 بدنه بزرگ ،4

  (مدل فلانچدار در صورت سفارش در دسترس می باشد)   REG (m3/h)  ON-OFF (m 3/h) P (kg)  B (mm) H (mm)   l (mm)   type Q (inch)
  62   30 0.9  122  120  175 1 Q1  1/2
   62  30  0.9  122 120  175 1 Q2
  79   39  1.0  125  140 260 2 Q3 A
   200  100  3.2  280 227   345 5  Q3 F
  227   112  3.3  280  227  345 5  Q4 F

   REG (m3/h)  ON-OFF (m 3/h) P (kg)  B (mm) H (mm)   l (mm)   type Q (inch)
  62   30  1.0 122  210/180 175 3 Q1  1/2
   62  30  1.0  122 210/180 175 3 Q2
  79   39  1.1  125  230/200 260 4 Q3 A


شیرهای پلیمری
شیرهای پلیمری