سیفون سوکت دار

سیفون سوکت دار

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا
    50 759-050-00
      75 -
     110  -

سیفون سوکت دار
سیفون سوکت دار