سه راه 90

سه راه 90

 • مشخصات فنی :

     اندازه mm   کد کالا  تعداد در کارتن
  جنس:
  پلی‌اتیلن سنگین
  فشار قابل‌تحمل:
  5 اتمسفر
  نوع: جوشی
      
      
      
      
      
      
      
  50×50×50 90- 050- 114  72
  63×50×63 90 -050- 063 35
  63×63×63 90- 063- 114 35
  75×75×75 90 -075- 114     18   
  90×90×90 90 -090 -114  15
  110×63×110 90 -063 -110  10
  110×110×110 90 -110 -114 8
  125×125×125   90 -125- 114  6 
  160×110×160  90 -110 -160  6
  (4) 160×160×160  90 -160- 114  6
   (6) 160×160×160  90- 160- 214  6

سه راه 90
سه راه 90