سه راه 87

سه راه 87

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L1 mm  L2 mm
     50  714-050-87 87 28 117  91
    75  714-070-87 87   40  158  115
    110    714-100-87 87 60 184   124

سه راه 87
سه راه 87