سه راه تبدیل 87

سه راه تبدیل 87

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L1 mm  L2 mm
     75/50   070-050-87  87 28  112  89
     110/50  100-050-87 87 33 122 110

سه راه تبدیل 87
سه راه تبدیل 87