سه راه بازدید

سه راه بازدید

 • مشخصات فنی :

   قطر(میلی متر)
  زاویه(درجه)
   کد کالا  تعداد در کارتن
  °45- 63 45 -063- 115 20
  °90- 63 90 -063- 115 26
  °90- 110 90 -110- 115 8

سه راه بازدید
سه راه بازدید