زانو 67

زانو 67

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L mm
    50 732-050-67  67 28 77
    110 732-100-67 67  39 122

زانو 67
زانو 67