زانو 45

زانو 45

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر)  کد کالا تعداد در کارتن 
  50  932-050-45  100
  75 932-075-45 30
  110    932-110-45 12
  125  932-125-45 10
   160   932-160-45 4
   200 (دست ساز)  731-200-45 2

زانو 45
زانو 45