زانو 45

زانو 45

 • مشخصات فنی :

   قطر(میلی متر)  کد کالا تعداد در کارتن
  40 732-040-45 125
  50 732-050-45 110
  75   732-075-45  36 
    110   732-110-45 16
  125 732-125-45 11
    160   732-160-45  5
   200 (دست ساز) 732-200-45 1

زانو 45
زانو 45