زانو 30

زانو 30

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L mm
    50 732-050-30 30 9 68
    75  732-070-30 30     11    80  
    110  732-100-30 30  18  100 

زانو 30
زانو 30