زانو 15

زانو 15

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L mm
     110  732-100-15 15 24 101 

زانو 15
زانو 15