زانو 90

زانو 90

 • مشخصات فنی :

     فشار اسمی atm  اندازه mm   کد کالا  تعداد در کارتن
  جنس:
  پلی‌اتیلن سنگین
  فشار قابل‌تحمل:
  5، 6 و 10 اتمسفر
  نوع: جوشی

      
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
   4 50 90 -050 -132 100
  63 90 -063 -132 48
   4 75 90 -075- 132 40
  4 90 90 -090 -132 25
   4  110 90 -110 -132 16
  4  125 90 -125- 132  8
   4 160 90 -160 -132 6
   160 90 -160- 232 6
   10  160 90 -160- 332   -

زانو 90
زانو 90