زانو 45

زانو 45

 • مشخصات فنی :

     اندازه mm   کد کالا  تعداد در کارتن

  جنس:
  پلی‌اتیلن سنگین
  فشار قابل‌تحمل:
  5 اتمسفر
  نوع: جوشی

      
                  
                              
                              
                              
                              
  50 45 -050- 132 96
  63 45 -063 -132 70
  75 45- 075 -132 40
  90 56- 090 -132  25
   110 45 -110- 132 15
  125 45 -125 -132 10
  160 45 -160 -132 8

زانو 45
زانو 45