زانو کوتاه 87

زانو کوتاه 87

 • مشخصات فنی :

   قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L mm LT mm
  40 732-040-87 87 23  80  106
  50 732-050-87 87 28 84  117
  75 732-070-87 87 42  94 144
    110 732-100-87 87 59 131  188
    125 732-125-87 87  60  134 209

زانو کوتاه 87
زانو کوتاه 87