زانو سوکت بلند 45

زانو سوکت بلند 45

  • مشخصات فنی :

     قطر /mm زاویه   L1 / mm
    Z /mm  کد کالا
    110  45 143/5 25 1032-100-45

زانو سوکت بلند 45
زانو سوکت بلند 45