زانو سوکت بلند 45

زانو سوکت بلند 45

  • مشخصات فنی :

     قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L mm
    110 832-100-45 45  25 143/5

زانو سوکت بلند 45
زانو سوکت بلند 45