زانو بلند 87

زانو بلند 87

  • مشخصات فنی :

     قطر /mm زاویه   L1 / mm
    Z /mm  کد کالا
    50   87 84 28 1032-050-87
    110  87 131 59 1032-100-87

زانو بلند 87
زانو بلند 87