زانو بلند 87

زانو بلند 87

 • مشخصات فنی :

   قطر اسمی mm   کد کالا  زاویه Z mm   L mm LT mm
  50 832-050-87  87 28 84 167
  75 832-070-87 87  42 94 204
  110 832-100-87  87 59  131  268
  125 832-125-87  87  60 134 319

زانو بلند 87
زانو بلند 87