دریچه بازدید

دریچه بازدید

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر)  کد کالا تعداد در کارتن 
  50 (دریچه 63) 716-050-00 60
  75 (دریچه 63) 716-075-00 40
  110 716-110-00 20
  125 (دریچه 110) 716-125-00 14
  160 (دریچه 110)  716-160-00 9
  200 (دریچه 110)    716-200-00  5

دریچه بازدید
دریچه بازدید