درپوش تست

درپوش تست

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر)
   کد کالا  تعداد در کارتن
  50 00 -050- 081 500
  63 00 -063 -081 300
  75 00- 075 -081 250
  90 00- 090 -081  150
   110  00 -110- 081 90
  125  00 -125 -081 65
  160 00 -160 -081 40

درپوش تست
درپوش تست