حسگر ترکیبی اندازه گیری رطوبت نسبی ودمای هوا

حسگر ترکیبی اندازه گیری رطوبت نسبی ودمای هوا

  • مشخصات فنی :

    این حسگر کاملا نسبت به فاکتورهایی مانند گرد و غبار و مواد شیمیایی که ممکن است سبب بروز خطا در اندازه گیری ها شوند ، نفوذ ناپذیر است
    داده های ارسالی این وسیله در محاسبه تبخیر و تعریق و پیش بینی بیماری های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

حسگر ترکیبی اندازه گیری رطوبت نسبی ودمای هوا
حسگر ترکیبی اندازه گیری رطوبت نسبی ودمای هوا