حسگرمکشی اندازه گیری رطوبت خاک water mark

حسگرمکشی اندازه گیری رطوبت خاک water mark

  • مشخصات فنی :

    برای اندازه گیری رطوبت در خاک دارای بافت متوسط و یا سنگین تر

حسگرمکشی اندازه گیری رطوبت خاک water mark
حسگرمکشی اندازه گیری رطوبت خاک water mark