بست قابل تنظیم مدل پایدار

بست قابل تنظیم مدل پایدار

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
  50 05 -050- 086
  63 05 -063- 086
  75 05 -075- 086
  90 05 -090- 086
  110 05 -110- 086
   125 05 -125- 086 
  160  05 -160- 086

بست قابل تنظیم مدل پایدار
بست قابل تنظیم مدل پایدار