بست قابل تنظیم مدل پایدار

بست قابل تنظیم مدل پایدار

 • مشخصات فنی :

   قطر(میلی متر)  کد کالا تعداد در کارتن 
  50 05 -050- 086 56
  63 05 -063- 086 32
  75 05 -075- 086 32
  90 05 -090- 086 22
  110 05 -110- 086 24 
   125  05 -125- 086  20
  160  05 -160- 086 14 

بست قابل تنظیم مدل پایدار
بست قابل تنظیم مدل پایدار