بست سقفی جوشی روکش دار

بست سقفی جوشی روکش دار

 • مشخصات فنی :

   قطر(میلی متر)  کد کالا  تعداد در کارتن
   40 01 -040- 086 160
  50 01 -050- 086 147
  63 01 -063- 086 100 
  75 01 -075- 086 84
  90 01 -090- 086 70
  110 01 -110- 086  47
   125 01 -125- 086 30
  160 01 -160- 086 25

بست سقفی جوشی روکش دار
بست سقفی جوشی روکش دار