بست سقفی جوشی روکش دار

بست سقفی جوشی روکش دار

 • مشخصات فنی :

   قطر(میلی متر)  کد کالا تعداد در کارتن 
   40  01 -040- 086  160
  50 01 -050- 086 147
  63 01 -063- 086  100
  75 01 -075- 086 84
  90 01 -090- 086  70
  110 01 -110- 086 47
   125  01 -125- 086 30
  160  01 -160- 086 25

بست سقفی جوشی روکش دار
بست سقفی جوشی روکش دار