بست سقفی قابل تنظیم

بست سقفی قابل تنظیم

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
  50 02 -050- 086
  63 02 -063- 086
  75 02 -075- 086
  90 02 -090- 086
  110 02 -110- 086
   125  02 -125- 086
  160  02 -160- 086

بست سقفی قابل تنظیم
بست سقفی قابل تنظیم